Skip to main content

Export subsidie


Internationaal ondernemen en exporteren

Ondernemers die willen exporteren of investeren in het buitenland, kunnen subsidie vragen voor project- of investeringskosten. Belangrijk vragen hierbij zijn:

 • Exporteert u al of wilt u gaan exporteren?
 • Waarheen wilt u gaan exporteren en welke problemen verwacht u?
 • Wat is uw financiële behoefte en van welke regelingen maakt u eventueel al gebruik?

Omdat elk bedrijf anders is, is ons advies altijd maatwerk passend bij uw specifieke project en situatie.

Binnen ons netwerk brengen wij ondernemers en bedrijven met elkaar in contact en zoeken we continue naar kansen en mogelijkheden voor ondernemers.Innowwide - Eureka

Innowwide subsidie is bedoelt voor MKB bedrijven die hun diensten of producten willen internationaliseren. Niet alleen exporteren dus. 

Innowwide financiert marktonderzoek en voorbereidend werk voor R&D in deze regio's, op voorwaarde dat er met lokale partners samen wordt gewerkt.

Het gaat om de regio's Afrika, Noord- en Zuid Amerika, Azië en Oceanië.

De max subsidie is € 60.000 per bedrijf.

DHI

De DHI regeling stimuleert bedrijven om succesvol internationaal zaken te doen:

 • Demonstratieproject; werkt uw product of dienst en is het rendabel en succesvol in een lokale markt?
 • Haalbaarheidsstudie; is uw product of dienst financieel en/of technisch haalbaar in de lokale markt?
 • Investeringsvoorbereidingsproject; opzetten van een businessplan ter voorbereiding op een eigen investering in het buitenland

Voor het aanvragen van een DHI subsidie moet uw eerst een quickscan uitvoeren. Foodcell kan u begeleiden bij deze scan en bij een positief advies ook bij de aanvraag van de subsidie.

SIB

De SIB (Starters Internationaal Business) is een regeling voor bedrijven die hun producten in het buitenland willen afzetten en bestaat uit vijf verschillende vouchers:

 • Coachingsvouchers
 • Missievouchers 
 • Kennisvouchers
 • Individuele Beursdeelname
 • Voucher Marktentree

Met deze vouchers kunt u bijvoorbeeld hulp inschakelen voor het werken naar een concreet actieplan, kosten drukken voor uitgaande handelsmissies of collectieve beursinzendingen of het inhuren van een deskundige. Foodcell kan u adviseren over de mogelijkheden per voucher en u begeleiden bij de aanvraag.

Brexit vouchers

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en heeft u daardoor te maken met de Brexit? Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming. Deze subsidie is alleen voor MKB bedrijven met een bestaand economisch belang in het Verenigd Koninkrijk. De voucher is bedoelt voor:

 • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten
 • het identificeren van gevolgen voor uw onderneming op het gebied van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten

Aan de hand van de Brexit Impact Scan kunnen wij voor u kijken of het aanvragen van de Brexit-voucher interessant is voor uw onderneming.

Meer Export subsidies

Zowel nationaal en Europees als regionaal zijn er diverse subsidie regelingen die export en internationaal zaken doen stimuleren en ondersteunen. 

Hierboven hebben we enkele kort uitgewerkt om een beeld te geven de mogelijkheden. 

Zelf export plannen? Neem contact op dan zoeken een passende subsidie.

Contact


Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via

040 - 787 2817 of